תמונות מתקופת שירותו של איתי בצה"ל (2002-2008).

חזרה לגלריה

בקבלת דרגת סמר

תמונה 6 of 37