תמונות מתקופת שירותו של איתי בצה"ל (2002-2008).

חזרה לגלריה

ביום ספורט בקורס תכנות

תמונה 3 of 37